Case
Back-end
Front-end
UX/UI design

Meer inzicht in impact met een future-proof platform

Steeds meer organisaties en maatschappelijke initiatieven zetten zich in voor een mooiere wereld. Maar hoe maak je de impact die je maakt concreet? Om daar inzicht in te geven ontwikkelde MAEX in 2019 The Social Handprint. Een laagdrempelig instrument waarmee organisaties hun activiteiten kunnen toetsen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN. Afgelopen jaar bouwde Weave een verbeterde versie van het platform. Voor nog meer inzicht in impact.

No items found.

MAEX

Sébastian Duchène van MAEX: “Sinds 2015 zet MAEX zich in voor het versterken van maatschappelijke initiatieven en sociale ondernemingen. Weave bouwde in die tijd een platform waarmee we initiatieven zichtbaar konden maken. We kennen elkaar dus goed. In 2019 lanceerden we The Social Handprint voor maatschappelijke initiatieven. Hiermee kunnen zij hun impact, bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid en sociale cohesie, concreet maken voor investeerders en andere stakeholders. Gaandeweg kregen we ook steeds meer verzoeken vanuit het mkb. We vroegen ontwerpbureau BW H toen een apart platform te ontwikkelen.”

Blik op de toekomst

Inmiddels is The Social Handprint toe aan een volgende fase. Weave ontwikkelde samen met BW H het vernieuwde platform, met meer mogelijkheden voor de toekomst. “Het is een complex traject”, vertelt Sébastian. “De losstaande versie die eerder is ontwikkeld voor het mkb, wordt nu geïncorporeerd in het originele platform. Dus hoewel we veel wensen hebben en ideeën voor toepassingen, moet het nieuwe platform wel aansluiten op het bestaande. Onze klanten moeten het herkennen, maar ook een nog betere ervaring krijgen.”

Samen een visie vertalen

MAEX had een duidelijk uitgangspunt, maar geen vastomlijnd plan over de uitvoering. Sébastian: “Het is voor ons een ongewoon proces. Normaal gesproken is er een programma van eisen. Maar nu niet. Op basis van onze visie is Weave aan de slag gegaan. Met elkaar hebben we daar gaandeweg vorm aan gegeven. In dit traject werken we met Weave en BW H. BW H houdt zich voornamelijk bezig met de stijl en het ontwerpen van de marketingwebsite tot het punt waar de klant gaat inloggen. Weave doet alles vanaf dat punt, de achterkant. Straks sluit alles perfect op elkaar aan.”

Focus op verbetering

Frank Hendriks van Weave is als UX Designer betrokken: “Wij ontwerpen en bouwen het dashboard aan de achterzijde, waarin een admin vragen kan aanmaken, antwoorden kan inzien en Social Handprints kan goedkeuren en exporteren. Daarnaast hebben we het dashboard voor klanten ontworpen en gebouwd. Hierin kan de gebruiker onder andere een initiatief toevoegen, een Handprint maken en exporteren.” 

Frank begon met te onderzoeken hoe het huidige systeem werkt en gebruikt wordt. “Ik keek naar valkuilen en verbeterpunten. Wij gaan uiteraard voor de beste user experience. Met de informatie uit het onderzoek ging ik aan de slag. Gebaseerd op de eisen van MAEX en de ontwerpen van de marketingwebsite door BW H zijn er door Weave flowcharts gemaakt. Daaropvolgend zijn er wireframes ontworpen om de functies en de inhoudelijke verdeling weer te geven.”

In goed overleg

Sébastian: “Weave werkt in sprints en wekelijks sluit ik aan bij hun overleg. De wireframes gaven mij een goed beeld van de functionaliteiten en pagina’s. Met het team bespraken we wat wenselijk en technisch haalbaar is. Zo is stap voor stap het design voor de dashboards tot stand gekomen.”

Frank: “De dashboards voor de gebruikers zijn gebaseerd op designs van BW H. Zij hadden al veel voorwerk gedaan, daar kon ik gebruik van maken. Eenmaal goedgekeurd hebben onze front- en backend developers beide dashboards gebouwd.”

Tech stack

Deze open source technologieen hebben we gebruikt bij de bouw van de app.
Go
Backend progammeertaal
Figma
UX/UI Design tool
React
Library voor webinterfaces
Typescript
Javascript met syntax voor Types
PostgreSQL
Database
Ent
ORM framework
GraphQL
Graph based APIs
Kubernetes
Container orchestration
Gitlab
DevOps platform

Indrukwekkende data

Eind 2023 is dit deel van het traject klaar. Sebastian: “Het platform dat Weave nu bouwt ziet er niet alleen geweldig uit, het is ook schaalbaar en klaar voor de toekomst. Daarop kunnen we met elkaar weer doorontwikkelen. We schuiven The Social Handprint vanaf nu steeds meer naar voren, omdat we de potentie zien van wat we met alle data kunnen. Analyses op allerlei niveaus, dwarsdoorsnedes, branches vergelijken, ontwikkeling van impact in de tijd. Op die manier willen we onze klanten steeds meer inzicht geven. Een gemeente kan dan bijvoorbeeld zien welke organisaties bijdragen aan de beleidsdoelen en op welke manier zij die organisaties kunnen ondersteunen. Zo draagt The Social Handprint echt bij aan een bloeiende impacteconomie.”

Frank
 vertelt je graag meer
UX/UI Designer

Bekijk deze cases ook

Case

Met perfect deelvervoer de stad aan inwoners teruggeven

Alle cases