Privacy & Cookies

Weave B.V., (“Weave”) gevestigd aan Goudsesingel 120

3011 KD Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.weave.nl

Goudsesingel 120

3011 KD Rotterdam

+31(0)10-3070368

Heb je vragen over deze privacyverklaring mail ons dan op info@weave.nl onder vermelding van “privacy”.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Weave verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– IP-adres, internetbrowser en apparaat type

– Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld door te reageren op een vacature, je abonneert op de nieuwsbrief, in je correspondentie of telefonisch. We verzamelen dan in ieder geval:

- Je voor- en achternaam

- Je E-mailadres

- En indien van toepassing: je telefoonnummer en je adres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en diensten richten zich op bedrijven. Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker meerderjarig is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@weave.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Weave verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten

– Om je te bereiken wanneer dat nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren  

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Om contact met je op te kunnen nemen naar aanleiding van je sollicitatie

– Weave analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van onze diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Weave bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Met uitzondering van documenten zoals facturen en overeenkomsten, hanteren we voor de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens de volgende bewaartermijnen:

- Heb je ze verstrekt in het kader van onze dienstverlening, dan bewaren we je persoonsgegevens 12 maanden na afloop van het afronden van de desbetreffende opdracht(overeenkomst), tenzij je in de tussenliggende periode weer contact met ons hebt opgenomen

- Heb je onze nieuwsbrief aangevraagd, dan bewaren we je voor- en achternaam en je emailadres totdat je je uitschrijft

- Heb je bij ons gesolliciteerd en ben je niet in dienst getreden, dan bewaren we je sollicitatiebrief en c.v. niet, tenzij je ons daarvoor toestemming hebt gegeven

- Cookies en activiteiten op ons website bewaren we totdat jij deze verwijdert.

Delen van persoonsgegevens met derden

Weave verstrekt je persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Weave gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Weave gebruikt onder meer cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je internetbrowser zo in te stellen dat deze bepaalde cookies niet meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: Link

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Weave neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@weave.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Weave. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@weave.nl onder vermelding van “privacy verzoek”. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. BELANGRIJK: Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Waarom en hoe je dat doet, lees je hier: Link.

We reageren zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vier weken op jouw verzoek. Mochten we niet (tijdig) reageren of mocht je het niet eens zijn met onze reactie, dan willen we je erop wijzen dat je altijd de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Link