Case
Back-end
DevOps

nID Stelsel: Veilige gegevensuitwisseling tussen domeinen

Data, gemak en privacy: ze zijn onlosmakelijk verbonden. De maatschappij verandert en organisaties moeten mee in de digitalisering van de informatievoorziening. Weave ontwikkelt een stelsel voor data-uitwisseling dat overheden in staat stelt beschikbare informatie op de juiste wijze te benutten.

No items found.

Het nID Stelsel: data effectief én verantwoord benutten

Voor een betere en efficiëntere uitvoering van diensten en taken willen overheidsorganisaties grote hoeveelheden aan gegevens (big data) inzetten. Natuurlijk zonder de privacy van individuen aan te tasten. Om tot dit hogere doel te komen, moeten gegevens worden losgekoppeld van privacygevoelige persoonskenmerken en toch samen functioneel ingezet kunnen worden. Een paradoxale breinbreker die Weave graag kraakte.

Technologische drie-eenheid

Weave ontwikkelde met VNG een technologische drie-eenheid. We ontwikkelden een scheiding van perfect samenwerkende machten. Een wallet, een stelsel aan registraties en een gatekeeper. Deze zorgen samen voor een effectieve flow van data naar de plaatsen waar het kan en mag.

De Wallet

De Wallet is een digitale informatiemap die de machtigingen over persoonsgegevens van de burger omsluit. De burger gebruikt de Wallet om organisaties toegang te geven tot gegevens uit bronregisters van het stelsel. Op basis van inzicht uit het stelsel kan hij of zij omgekeerd ook verleende informatietoegang uit de wallet of het stelsel intrekken.

Het Stelsel

Dit stelsel omvat alle overige registraties over de burger die organisaties nodig hebben voor het kunnen uitvoeren van hun diensten en taken. Deze kunnen met de toestemming van de burger of wettelijke grondslag opgevraagd worden. Hier zijn de persoonsgegevens uit gewist. Zo zijn de registraties minder privacygevoelig en goed te gebruiken voor data-analyse.

De Gatekeeper

De Gatekeeper is min of meer de virtuele beveiliger in de drie-eenheid. Deze controleert of alle data-uitwisselingen tussen organisaties gebeuren aan de hand van een grondslag en maakt deze onmogelijk wanneer die ontbreekt. De gatekeeper vergemakkelijkt de uitwisselbaarheid en splitsing van gegevens.

Tech stack

Deze open source technologieen hebben we gebruikt bij de bouw van de app.
Go
Backend progammeertaal
GraphQL
Graph based APIs
Kubernetes
Container orchestration
Istio
Service mesh
Helm
Kubernetes package manager
Terraform
Infrastructure-as-Code

De toekomst van privacy en data

Weave heeft niet alleen een technologische oplossing gecreëerd, maar ook een antwoord geboden op de paradoxale breinbreker van het effectief én verantwoord benutten van data. Met het nID Stelsel wordt een solide basis gelegd voor overheidsorganisaties om beschikbare informatie op een ethisch verantwoorde wijze te gebruiken, terwijl de privacy van individuen gewaarborgd blijft. De weg naar een datagedreven overheid, waarin informatie op de juiste wijze wordt benut, ligt nu open.

Wil je meer lezen over de uitdagingen van gegevensuitwisselen? Lees dan ook ons artikel 'Data ophalen bij overheidsinstanties zonder gebruik van privacygevoelige persoonskenmerken'.

Jeroen
 vertelt je graag meer
Developer

Bekijk deze cases ook

Case

Meer inzicht in impact met een future-proof platform

Case

Samen versnellen naar duurzaamheid

Alle cases